1. Szymon zdobył 54 punkty ze sprawdzianu składającego się z piętnastu zadań.Za każdą dobrą odpowiedzi otrzymywał 5 punktów, a za złą lub brak odpowiedzi tracił 2 punkty . Ile zadań rozwiązał prawidłowo?

Następne zadanie:
2. Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen same czwórki i piątki.Średnia
jej ocen wynosi 4,75. Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie?

Następne zadanie:
3. Średnia temperatura pierwszych dwunastu dni grudnia wyniosła 3 stopnie C,a pierwszych trzynastu dni grudnia 2 stopnie C. Jaką
temperaturę zanotowano 13 grudnia?

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:28:58+02:00
2. Zuzanna ma na świadectwie 12 ocen same czwórki i piątki.Średnia
jej ocen wynosi 4,75. Ile piątek ma Zuzanna na świadectwie


Zuza miała 5 piątek i 3 czwórki