Jak napisać poprawnie tezę????
Temat mojej prezentacji brzmi: "natura w romantyzmie i nie
tylko. Przedstaw funkcje opisów przyrody na przykładach z różnych epok literackich"
Zanim dowiedziała się że I pkt- określenie problemu ma być tezą napisałam do tego podpunkty:
-natura-najbliższy człowiekowi i najważniejszy element świata zewnętrznego
-podziw dla piękna przyrody-dowodem wrażliwości człowieka
-natura-motyw często występujący w twórczości poeto i pisarzy
-rożne pobudki przywoływania, różne sposoby opisywania, rożne funkcje przyrody w utworach literackich
może one pomogą wam napisać teze z gory dzięki;]

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:27:41+02:00
Musisz uwzgędnić argumenty i kontrargumenty, a z nich wybrać tezę
5 1 5