To było trzy lata temu ... . I mój brat i wolud rodziców wyjechał na wakacje do Paryża ... ale nasze plany zmieniono! Były pojechaliśmy na lotnisko, że wszystkie znane nam lot został opóźniony. Moi rodzice naprawdę zły. my donnt wiedział, co możemy zrobić później. Udaliśmy się i na lotnisku, ale moja mama ma świetny pomysł! Powiedziała nam, dlaczego wy dont go na jeziorze? jej naprawdę dobrze ... my z powrotem do domu i erything było OK
aśka ;) martyna

1

Odpowiedzi

2010-04-14T20:50:11+02:00
It was three years ago.... And my brother and wolud of parents went for holidays to Paris... but our plans were changed! They were we went to the airport, that all familiar to us the flight was delayed. My parents really bad. We donnt knew, what we could do later. We pretended ourselves and on the airport, but my mum has a great idea! She told us, why you dont of it on the lake? For her really well... We with the return home and erything it was okay aśka;) martyna