1) Oblicz średnią prędkość sportowca,który w biegu maratońskim przebywa odległość 42,195 km w czasie 2h 6min. Wynik podaj w m/s
2)Ziemia porusza się wokół Słońca ze średnią szybkością 30km/s. Jaką drogę przebywa Ziemia po swojej orbicie w ciągu 1 min.
3)Startujący samolot osiąga prędkość o wartości 216km/h w ciągu 20s. Oblicz jego przyspieszenie. Jaką drogę samolot przebywa w tym czasie?
4) Oblicz jak długo musi biec w przestrzeni kosmicznej promień słoneczny ,aby dotczeć do Ziemi która jest oddalona od słońca o 150 000 000 km. Przyjmij że światło porusza się z predkoscia 300 000km/s

Daje naj za dobrze zrobione zadanka ;) BARDZO PILNE ;**

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T22:03:00+02:00
1.
v= ?
s= 42,195km = 42195 m
t= 126 min = 7560 s

v= s/t
v= 42195/ 7560
v= 5, 58 m/s

2. v= 30km/s
1min= 60s
s= ?

S= v*t
S= 30km/s * 60s
S= 1800 km.

3. PRZYSPIESZENIE - a = V/t (m/s2)

T= 20s
V= 216km/h

a= V/t
a= 216* 100/3600 * 20s
a= 216000/3600 * 20s
a= 60m/s / 20s
a= 3 (m/s2)

Jaką drogę przebywa w tym czasie?
S= at2
S= 3m/s2 * 20s2
S= 60m

4. t= ?
s= 150 000 000 km = 150 000 000 00 m
v= 300 000 m/s

t= S/v
t= 150 000 000 00 m / 300 000 m/s
t= 150000 km/ 3 km/s
t= 50000 km/s

Pozdrawiam! ;)
2 5 2