Odpowiedzi

2010-04-14T21:18:19+02:00
Komuna Paryska - zryw rewolucyjny plebsu Paryża. Trwała od 18 marca 1871 do 30 maja 1871. Ruch komunardów był początkowo protestem przeciwko upokorzeniu zadanemu Francji przez Niemców i kierował się przeciwko winnym klęski wojennej. Bardzo szybko bunt i niezadowolenie społeczne przekształciły się w ruch dążący do zasadniczej przebudowy ustroju Francji. 11 III 1871, w obawie przed zbuntowanymi paryżanami, Zgromadzenie Narodowe przeniosło się do Wersalu, w tydzień później rząd wysłał wojsko przeciwko komunardom w celu ich rozbrojenia. Akcja skończyła się niepowodzeniem rządu: dzielnica Montmartre, stanowiąca siedzibę zrewoltowanych, nie została zdobyta, część wojska dołączyła do komunardów. Wojska rządowe wycofały się z Paryża, władzę przejął Centralny Komitet Gwardii Narodowej, który z powodu braku porozumienia ze Zgromadzeniem Narodowym przyspieszył nowe wybory. Ogromną większość uzyskali w nich rewolucyjni radykałowie: 71 na 86 elektów. 28 III 1871 nastąpiło uroczyste proklamowanie Komuny Paryża, która na pierwszym posiedzeniu wybrała Komitet Wykonawczy i 10 komisji zastępujących ministerstwa, wprowadziła obowiązek powszechnej służby wojskowej w Gwardii Narodowej i unieważniła dotychczasowe postanowienia rządu wersalskiego
1 5 1