Przetłumacz DOKŁADNIE tekst z Angielskiego na j.polski

School is expensive. A new law had been passed in 1997 making Ugandan school free throught primary grodes, but then there are all those other fees, such as PTA Building Funds, extra this and that.Besides school is six miles away and the mini bus called taxi cost 50 cents each way. There are the hidden cost that no one talks about at school, but are so cammon. Class size is often about 100 students to the room . Even that is supposed to change but has not. Mothers had to come up with extra money so that you`r brother could pay the teachwr to sit up at the front of the front, where he could hear and learn better. Moneyhad also to be paid to have homework checked and corrected, and if you wanted extra help called tutoring for the Pimary 7 exam, there was something extra for that. That is why only one of your brothers goes to school, while the others hang around until maybe some of the uncles and aunts in the family can contribute something for the education of them. For that is works in Africa, no family can ever come up with the money alone , in takes combined resources of the extended family to send children to school in mast cases.

Prosze przetłumaczcie mi to jak najlepiej, to dosyć trudny tekst, dobrze by było żeby ktoś na poziomie licealnym mi to przetłumaczył.
Z góry dzięki.

2

Odpowiedzi

  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T21:26:23+02:00
Szkoła jest droga. Nowe prawo zostało podane w 1997 robiącej ugandyjskiej szkoły wolnym grodes warunku zasadniczego throught, ale wtedy są wszystkie te inne opłaty, takie jak PTA Fundusze Budynku, dodatkowe to i to.Oprócz szkoły jest sześciu w odległości mile i autobus mini nazwał kosztu taksówki 50 centami każdy sposób. Jest schowany koszt, że mówi o w...
  • Użytkownik Zadane
2010-04-14T22:05:51+02:00
Szkoła jest kosztowna. Nowe prawo zostało uchwalone w 1997 r. uczynienia ze szkoły podstawowej Ugandy grodes wolnej myśli, ale wtedy są te wszystkie inne opłaty, takie jak PTA budowlane funduszy dodatkowych.Besides tej szkole jest sześć kilometrów i autobus zwany mini taxi kosztuje 50 centów w jedną stronę. Są ukryte koszty, które nie mówi się o szkole, ale są tak cammon. Wielkość grupy jest często około 100 studentów do pokoju. Nawet, że ma się zmienić, ale nie. Matki musiały pochodzić z dodatkowych pieniędzy, dzięki czemu "brat r może zapłacić teachwr usiąść z przodu z przodu, w którym mógł słuchać i uczyć się lepiej. Moneyhad również należy zwrócić na domowe są sprawdzone i skorygowane, i jeśli chce dodatkowej pomocy o nazwie nauczania dla Pimary 7 egzamin, nie było w tym coś więcej. Dlatego tylko jeden z braci chodzi do szkoły, a inni być może obijać się do niektórych z wujów i ciotek w rodzinie może przyczynić się do edukacji coś z nich. Bo to działa w Afryce, nigdy nie rodzina może wymyślić tylko pieniądze, ma połączone zasoby w dalszej rodziny do wysyłania dzieci do szkoły w przypadku masztu.