Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:41:03+02:00
Eden Springs ma na celu rozwój istniejącej infrastruktury wodnej w miejscowości Gardo i Borama w północnej Somalii tak, by pokryła większość zamieszkałych terenów (włączając tereny zamieszkałe przez grupy najbiedniejsze i pozbawione środków do życia). Zaplanowano budowę nowych studni głębinowych oraz sieci wodociągowej pod miastem wraz z przyległymi instalacjami i infrastrukturą dla 565 gospodarstw domowych. W samych miastach powstaną także "kioski" wodne, a na terenach rolniczych punkty pojenia bydła.