1. Zapisz i uprość wyrażenia algebraiczne przedstawiające pola narysowanych figur.

Tutaj są te figury: http://i40.tinypic.com/34t1oq9.jpg


2. Zapisz odpowiednie sumy algebraiczne i zredukuj wyrazy podobne:

a) Roman i Marek sklejają modele samolotów. Roman skleił już x modeli,
a Marek o 4 mniej. Ile razem modeli mają Roman i Marek?
.................................................................................

b) Jedna gałka lodów kosztuje x złotych, a wafelek 4 razy mniej. Ile złotych trzeba zapłacić za 3 gałki lodów w wafelku?
................................................................................

c) W czasie obiadu mama Konrada zjadła n placków ziemniaczanych. Konrad zjadł 2 razy więcej placków niż mama. Tata Konrada zjadł o 3 placki mniej niż Konrad. Ile razem placków zjedli tata, mama i Konrad?
...............................................................................


3. Wykonaj działania:

a) 3(2a - 7) = ..........................
b) -½(5b - 1) = ..........................
c) (8c + 2) : 2 = ..........................
d) (-d + 3) * (-1) = ..........................


4. Uzupełnij grafy:

7x + 4
|
| - 3x
|
\/
...............


-2 - 6x
|
| + 2x
|
\/
...............


½x - 5
|
| *2
|
\/
...............


-3x + 12
|
| :3
|
\/
...............

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:43:07+02:00
1.
a) P = 10 * y / 2 = 5y
b) 2x + 1 * 6

2.
a) x + x - 4 = 2x -4
b) x+ 3/4x = 1 3/4 x
c) n + 2n + 2n - 3 = 5n - 3

3.
a) 6a - 21
b) -5/2b + 1/2
c) 4c + 1
d) d - 3

4.
a) 4x+4
b) -2 - 4x
c) x - 10
d) - x + 4
3 3 3