Ćwiczenia do Matematyki "2001" II część 1 GIMNAZJUM
zad 2 str 14
a)3(x-4)=3x-...
b)5(2+4x)=...+20x
c)2(5a+7b-3)=10...+14...-...
d)-(3r-5t)=-3...5t
e)-¾(8x+12y)=-6-...
f)-(-7a+9b)=...a-...b
g)2,5(-4p-10q)=-10...-25...
h)-½(6a+8)=...-4
zad 3 str 14
a)5x+10=...(x+2)
b)3ab+4a=a(...+...)
c)-3p-5r=-(...+...)
d)5a-10ab=5a(...-...)
e)-6x+4=-2(...x-...)
f)-2xyz-xz=-xz(...+...)
g)-12a-8=...(3a+2)
h)3k²-2k=k(...-...)
Proszę o szybka odpowiedź to na jutro!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:40:15+02:00
Zad 2 str 14
a)3(x-4)=3x-12
b)5(2+4x)=10+20x
c)2(5a+7b-3)=10a+14b-6
d)-(3r-5t)=-3r+5t
e)-¾(8x+12y)=-6x-9y
f)-(-7a+9b)=7a-9b
g)2,5(-4p-10q)=-10p-25q
h)-½(6a+8)=-3a-4
zad 3 str 14
a)5x+10=5(x+2)
b)3ab+4a=a(3b+4)
c)-3p-5r=-(3p+5r)
d)5a-10ab=5a(1-2b)
e)-6x+4=-2(3x-2)
f)-2xyz-xz=-xz(2y+1)
g)-12a-8=-4(3a+2)
h)3k²-2k=k(3k-2)
3 5 3