Odpowiedzi

2010-04-14T21:03:02+02:00
Ministranci i bielanki jest to wspólnota do której każdy chłopka może wstąpić do ministrantów a dziewczyny do bielanek. Tylko muszą mieć pierwsza komunie święta. Na początku jest się kandydatem a później ministrantem.
Szkolne koła Caritas-jest to wspólnota która pomaga ludziom z ubogiej rodziny. Każdy może być wolontariuszem tylko jest jeden warunek ummie pomagać drugiej osobie.
Koła teatralne-pewna rozrywka i fajna zabawa przestawiać jasełka czy jakieś inne spektakle w kościele. Można powiedzieć że to jest najciekawsza wspólnota.
Grupy o charakterze muzycznym (oazy, chórki kościelne)-oaza jest pewna forma modlitwy i mówienie o panu bogu rozważanie naszego życia i co jest dobre a co złe.
zajęcia sportowe- pewna rozrywka która a za zadanie pracować w grupie.
skauting- wspólnota ludzi wytrzymałych i którzy sie nie podaja porostu tych co to kocha.