Rozwiąż krzyżówkę związaną z treścią tekstu. Następnie odczytaj i zapisz hasło.

Poziomo :
1. Ptaki, których odgłosy słyszał poeta.
2. Nazywano tak poetów tworzących po łacinie.
3. Miesiąc, w którym toczy się akcja opowiadania.
4. Język, który w czasach Mikołaja Reja uważano za lepszy niż polski.

Pionowo :
1. Jedna z miejscowości, w których Mikołaj Rej uczęszczał do szkoły.
2. Nazwisko sąsiada Mikołaja Reja.
3. Rosły na łące za domem poety.

..... - osada założona przez Mikołaja Reja.

1

Odpowiedzi

2012-05-12T15:22:33+02:00
Poziomo
1czjki
2rymotwórcy
3kwiecień
4łacina
Pionowo
1skalmierz
2szafraniec
3kaczeńce

 

Daj najjj ; ***

86 1 86