Zadanie 7
Rok temu Wojtek i Asia mieli razem 13 lat, a za rok Wojtek i Jacek będą mieli w sumie 16 lat. Kto jest starszy: Asia czy Jacek? O ile lat?

Zadanie8
W autobusie, który podjechał na przystanek, 25% pasażerów stanowiły panie. Na przystanku wysiadła jedna pani, a wsiadło dwóch panów - teraz w autobusie panie stanowią 20%. Ilu psażerów jest teraz w autobusie?

Proszę o dokładne obliczenia i opisy i szybką odpowiedź.1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T12:01:59+02:00
Zadanie 7

x - wiek Asi
Y- wiek Jacka

13-x - wiek Wojtka
16- y - wiek Wojtka

13-x = 16-y
-3 = -y+x | *(-1)
3= y - x

Jacek jest starszy od Asi o 3 lata.

zadanie 8.
x - wszyscy pasażerowie wcześniej

25%x - 1 = 20% (x+2)
0,25x - 1 =0,2 (x+2)
0,25x -1 = 0,2x + 0,4 |*100
25x - 100 = 20x+ 40
5x = 140
x=28

x-1+2 = pasażerowie obecnie
28-1+2 = 29
2 5 2