Uzupełnij równania rekacji otrzymywania soli, stosując metodę:
tlenek + kwas -----> sól + woda

a) ........ + ........ ------>K3PO4 + ........
b) ........ + ........ ------>Al2(SO4)3 + .......
c) Mgo + HNO3 ------> ........ + ........
d) ........ + ........ ------>FeCl2 +
e) Na2O + H2S ------> ....... + .......

Napisz rówania reakcji otrzymywania soli w reakcji tlenku metalu z kwasem.

a) chlorek glinu
....................................................................................

b) fosforan (V) sodu
....................................................................................

c) siarczan(VI) żelaza(III)
....................................................................................Napisz w postaci cząsteczkowej równania reakcji otrzymywania wymienionych soli trzema poznanymi metodami

a) siarczek sodu
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

b) fosforan(V) wapnia
1.............................................................................
2.............................................................................
3.............................................................................

1

Odpowiedzi

2012-08-17T10:43:28+02:00

zad.1

\\a)\ 3K_2O+2H_3PO_4-->2K_3PO_4+3H_2O\\ b)\ Al_2O_3+3H_2SO_4-->Al_2(SO_4)_3+3H_2O\\ c)\ MgO+2HNO_3-->Mg(NO_3)_2+H_2O\\ d)\ FeO+2HCl-->FeCl_2+H_2O\\ e)\ Na_2O+H_2S-->Na_2S+H_2O

 

 

zad.2

\\a)\ Al_2O_3+6HCl-->2AlCl_3+3H_2O\\ b)\ 3Na_2O+2H_3PO_4-->2Na_3PO_4+3H_2O\\ c)\ Fe_2O_3+3H_2SO_4-->Fe_2(SO_4)_3+3H_2O

 

 

zad.3

a) siarczek sodu

\\1)\ H_2S+2NaOH-->Na_2S+2H_2O\\ 2)\ 2Na+H_2S-->Na_2S+H_2\uparrow\\ 3)\ Na_2O+H_2S-->Na_2S+H_2O

 

b) fosforan (V) wapnia

\\1)\ 2H_3PO_4+3Ca(OH)_2-->Ca_3(PO_4)_2+6H_2O\\ 2)\ 3Ca+2H_3PO_4-->Ca_3(PO_4)_2+3H_2\uparrow\\ 3)\ 3CaO+2H_3PO_4-->Ca_3(PO_4)_2+3H_2O

58 4 58