Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T20:52:24+02:00
My trip was a class trip to a museum with a lady from the story was great we saw something that has happened in the past and what they left the people of those times
I was excited when I looked at the monuments and shocked when I saw a description of where he came from. Then we went to the cinema for a film under the title General Nile.
I learned about the man with whom I had never heard
This trip was more educational than entertaining.
have already returned home when the lady on the way back we told you some stories about who lived alone in the woods all the girls were shaking with fear.
and came back quite quickly to the house and it was cool.

a tu masz po polsku

moja wycieczka klasowa był to wyjazd do muzeum z panią od histori było super zobaczyliśmy coś co działo się kiedyś i to co po sobie zostawili ludzie tamtych czasów
byłem podekscytowany gdy patrzyłem na zabytki i wstrząśnięty gdy widziałem opis skąd się wziął. Potem pojechaliśmy do kina na film pod tytułem generał Nil.
dowiedziałem się o człowieku o którym nigdy nie słyszałem
ta wycieczka była bardziej edukacyjna niż rozrywkowa.
już gdy wracaliśmy do domu pani w drodze powrotnej opowiedziała nam historie o pewnym panu który żył sam w lesie wszystkie dziewczyny się trzęsły ze strachu.
4 3 4