Odpowiedzi

2010-04-14T21:11:04+02:00
Trzeba tu zastosować regułę mieszania ;)

Cp1 - stężenie procentowe I roztworu
Cp2 - stężenie procentowe II roztworu
Cp - stężenie otrzymanego roztworu
m1 - szukana masa
m2 - masa roztworu II

Cp1 Cp - Cp2 m1
Cp ---------- = -------
Cp2 Cp1 - Cp m2

80% 10% m1
70% ----- = ------
60% 10% 4kg (4000g)

10% m1
---- = ----
10% 4000g

10% * 4000g = m1 * 10%
0,1 * 4000g = 0,1 * m1
m1 = 4000g

Proszę bardzo ;)
1 5 1