Odpowiedzi

2010-04-14T20:49:43+02:00
Nazwa książki bierze się od przodków których nazywano dziadami a także tego obrzędu
7 2 7
2010-04-14T20:51:42+02:00
Dziady to uroczysty obrzęd na pamiątkę zmarłych, obchodzony pospolicie w wigilię Wszystkich Świętych w cerkwi na cmentarzu. W czasie obrzędu rozkładano na grobach rozmaite pokarmy. Częstowano się wzajemnie i symbolicznie karmiono zmarłych. W formie pokarmów rozdawano również jałmużnę dziadom-żebrakom. Wspólne posiłki wieczorne i wspominanie zmarłych urządzano również w domach mieszkalnych.
5 3 5
2010-04-14T20:56:47+02:00
Geneza tytułu wytłumaczona przez samego Mickiewicza już w przemowie do II części Dziadów Poeta wyjaśnia tam, że: "jest to nazwisko uroczystości obchodzonej dotąd między pospólstwem w wielu powiatach Litwy, Prus i Kurlandii, na pamiątkę Dziadów, czyli ogólności zmarłych przodków. Uroczystość ta początkiem swoim zasięga czasów pogańskich...". Jeszcze w pierwszych dziesięcioleciach XIX wieku święto Dziadów nadal obchodzono w wielu powiatach Litwy, nocą , w ustronnych kaplicach, z dala od ludzkich oczu. Ponieważ obrzęd ten, jak pisał sam Mickiewicz w przedmowie, sięga swymi korzeniami czasów pogańskich, określano go również mianem"uczty kozła". Nazwa ta pochodzi stąd, że całemu misterium przewodniczył tak zwany koźlarz(albo "huslar", a jeszcze inaczej "guślarz" lub "gęślarz"), który był kimś w rodzaju odprawiającego całą ceremonię kapłana i poety w jednej osobie.
6 5 6