Zadanie 4 w załączniku plisssssssssssssss
może nie widać oto treść :
Nauczyciel przygotował 2 słoiki z wodą wapienną .
Do 1 włożył rękę.
Po5 min. woda w słoiku z wodą wapienną , w której były zanurzone palce,wyraźnie zmętniała .
w 2 słoiku nie zaobserwowano żadnych zmiana)jaką hipotezę postawił nauczyciel ?b)jaki wniosek można wyciągnąć z tego doświadczenia ?

2

Odpowiedzi

2010-04-14T23:08:15+02:00
A) U człowieka zachodzi proces oddychania również przez skórę.
b) Woda wapienna mętniej pod wpływem CO₂, tak więc, zmętnienie wody wapiennej w słoiku, w którym zanurzono rękę, świadczy o oddychaniu przez skórę (przy tym procesie wydziela się dwutlenek węgla) u człowieka.
2010-04-14T23:08:20+02:00
A) Czy CO2 wydzielane przez skórę człowieka powoduje metnienie wody wapiennej?
b) gazem, który powoduje metnienie wody wapiennej jest tlenek węgla (IV) czyli potocznie dwutlenek węgla. Skóra też "oddycha" i wydziela CO2 co spowodowało zmetnienie wody