Odpowiedzi

  • Aspi
  • Początkujący
2009-11-04T21:10:34+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:13:02+01:00
Cechy dobrego słuchacza:
tworzenie atmosfery sprzyjającej wypowiedziom
silna motywacja do słuchania
zdolność pełnego odbioru i możliwie trafnej interpretacji
brak stereotypowych nastawień i poczucia wszechwiedzy
nie powinien krytykować ani wzbudzać poczucie winy
postawa życzliwa i otwarta wobec nadawcy

11 4 11