Twoi koledzy w ramach zadania domowego przygotowali ankietę, której celem jest ocena lekcji języka angielskiego prowadzonych w szkole. Udziel odpowiedzi na pytania w ankiecie, wyrażając swoją opinie na temat:
•liczby godzin języka angielskiego w tygodniu
•podręcznika, z którego się uczysz
•sposobu prowadzenia lekcji
•oceny swoich postępów w nauce

1

Odpowiedzi

2010-04-14T21:11:23+02:00

* I have 5 hours English lesson per week. I think it's a a sufficient number of hours for me.
* I use book " MArtix". In my opinion it's very good book for learing. There are a lot of interesting things for students.
* My teacher is very good. She's very demanding. She never give good mark for nothing. I must word hard.
* I think I make progress in learning englich. I know more words. I can write a lesson, postcards and another. I like English
2 4 2