Odpowiedzi

2009-11-04T21:09:12+01:00
1. Mapa-jest to obraz powierzchni Ziemi lub jej części.
2. Globus- pomniejszony model ciała niebieskiego lub sfery niebieskiej w postaci kuli umieszczonej na osi ustawionej pod kątem odpowiadającym kątowi nachylenia osi danego ciała, na powierzchni której znajduje się mapa pierwowzoru.
3.Długość geograficzna-jedna ze współrzędnych geograficznych, kąt dwuścienny zawarty między półpłaszczyzną południka 0 , a półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi.
4.Południk-to półokrąg na powierzchni Ziemi, który przechodzi przez oba bieguny i przecina prostopadle równik.
5.Równoleżnik- koło powstałe wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi.
2009-11-04T21:34:10+01:00
Mapa jest to obraz powierzchni ziemi lub jej części przedstawiony na płaszczyźnie, na bazie siatki kartograficznej w pomniejszeniu (skala) za pomocą znaków umownych(legenda)

Globus jest to pomniejszony model ciała niebieskiego (najczęściej Ziemi) lub sfery niebieskiej w postaci kuli umieszczonej na osi ustawionej pod kątem odpowiadającym kątowi nachylenia osi danego ciała, na powierzchni której znajduje się mapa pierwowzoru.

Długość geograficzna- kąt dwuścienny między półpłaszczyzną południka przechodzącego przez dany punkt na powierzchni Ziemi. Wartość długości zawiera się w przedziale od zera stopni do 180 stopni

Południk to półelipsa na powierzchni Ziemi, która łączy oba bieguny, o dł. ok. 20 000 km, wyznaczająca kierunek północ-południe i przecinająca prostopadle równik.

Równoleżnik - okrąg powstały wskutek przecięcia powierzchni kuli ziemskiej płaszczyzną prostopadłą do jej osi.

Liczę na najlepsza odpowiedź :)
1 5 1