Odpowiedzi

2010-04-14T21:45:32+02:00
W załączniku niestety nie dam rady word mi padł:( ale się postaram żeby tu było czytelnie.

a)
forma cząsteczkowa
2Al + 6HCl -> 2AlCl₃ + 3H₂
forma jonowa pełna
2Al + 6H⁺ + 6Cl⁻ -> 2Al³⁺ + 6Cl⁻ + 3H₂
forma jonowa skrócona
2Al + 6H⁺ -> 2Al³⁺ + 3H₂
b)
forma cząsteczkowa
6K + 2H₃PO₄ -> 2K₃PO₄ + 3H₂
forma jonowa pełna
6K + 6H⁺ + 2PO₄³⁻ -> 6K⁺ + 2PO₄³⁻ + 3H₂
forma jonowa skrócona
6K + 6H⁺ -> 6K⁺ + 3H₂
c)
forma cząsteczkowa
2Na + H₂SO₄ -> Na₂SO₄ + H₂
forma jonowa pełna
2Na + 2H⁺ + SO₄²⁻ -> 2Na⁺ + SO₄⁻ + H₂
forma jonowa skrócona
2Na + 2H⁺ -> 2Na⁺ + H₂

Proszę bardzo:)