Odpowiedzi

2010-04-14T21:35:12+02:00
Proste są prostopadle wtedy gdy iloczyn ich współczynników kierunkowych jest równy -1
tak więc współczynnik kierunkowy prostej prostopadłej będzie wynosić w takim razie 2/9
prosta ta na pewno będzie wzoru:
y=2/9x + b
b należy obliczyć podstawiając pod x i y współrzędne punktu P
czyli:
-1 = 2/9 * (-3) + b
z obliczeń b= -1/3
tak wiec wzór prostej prostopadłej i przechodzącej przez punkt P jest nastepujacy:
y=2/9x - 1/3