Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:42:04+02:00
Święty Piotr był apostołem uważanym za pierwszego papieża. Według ewangelii był rybakiem z Galilei a następnie apostoł uczeń Jezusa. W Biblii często wymieniany na pierwszym miejscu wśród apostołów. Jego losy opisują Ewangelię. Według nich dla Jezusa Piotr pożółcił swój zawód (rybak) i został jego uczniem. Kiedy jako pierwszy uznał Jezusa za Mesjasza on nadał mu imię Piotr. Pochodzi ono od greckiego słowa Petros (skała). Przyjęto że Piotr zginął w Rzymie na Wzgórzu Watykańskim, następnie w tym miejscu zbudowano kościół i właśnie tam złożono jego ciało. Dziś stoi tam Bazylika Św. Piotra, jest on autorem dwóch Listów, włączonych do kanonu Nowego Testamentu. Święty Piotr przedstawiony jest jako łysiejący siwy i brodaty staruszek. W dłoni ma jeden klucz bądź ich parę. Rzadziej towarzyszą mu atrybuty : ryba,zwój, księga kogut. Główne święto przypada na 29 czerwca jest to święto świętych Piotra i Pawła.
3 4 3