Odpowiedzi

2010-04-14T21:05:03+02:00
Chrześcijaństwo, islam i judaizm to trzy z najważniejszych religii świata. Cechą wspólną jest monoteizm (wiara w jednego Boga). Chrześcijaństwo i judaizm wspólnie uznają Stary Testament za Pismo Święte. Judaizm jednak nie uznaje Nowego Testamentu i Jezusa Chrystusa jako Mesjasza i nadal czeka na swojego Wybawiciela. Wg judaizmu Jezus jest jednym z proroków. Podobne zdanie mają wyznawcy islamu, którzy za jedynego Boga uznają Allaha. Jedynie chrześcijaństwo uznaje Boga jednego ale w trzech osobach. Stąd zarzuty wyznawców islamu o politeizmie chrześcijaństwa. Różnice religii dotyczą też wyznawanych świąt, hierarchii kościelnej, jednak najważniejsze jest, że wszystkie trzy mówią "czyń dobro!" co jednak nie zawsze rozumiane jest przez wyznawców (stąd np wojny religijne). A szkoda, przecież to uczynki człowieka są ważniejsze dla Boga (niezależnie od wyznawanej religii) od otoczki religijnej.
23 4 23
2010-04-14T21:05:22+02:00
Judaizm:
-religia monoteistyczna
-Jego podstawą jest Pięcioksiąg mojżeszowy (Tora)
-W ciągu dnia Żyd powinien odmówić trzy razy modlitwy: szachrit rano, minchę po południu i maariw wieczorem
-Halacha nakazuje oddawanie czci osobom, które ukończyły 70 lat, a także swoim rodzicom
-Najważniejszymi świętami żydowskimi są: Nowy Rok – Rosz ha-Szana, Dzień Pojednania – Jom Kippur, Święto Namiotów – Sukkot, Chanuka, Purim, Pascha, Zielone Świątki – Szawuot.
Chrześcijaństwo:
-Święta Księga to Biblia
-Pierwotnie symbolem chrześcijaństwa była ryba, zaś w III w. stał się nim krzyż
-Chrześcijaństwo jest objawioną religią monoteistyczną: zakłada wiarę w jedynego Boga, który jest Stwórcą świata
-Chrześcijanie wierzą w jeden Kościół powszechny ustanowiony przez Jezusa, jako wspólnotę ludzi wierzących i dążących do zbawienia
-Podstawowym przykazaniem etycznym chrześcijan oprócz przykazań Dekalogu jest przykazanie miłości Boga oraz bliźniego
Islam:
-religia monoteistyczna, druga na świecie pod względem liczby wyznawców po chrześcijaństwie.
-Świętą księgą islamu jest Koran
-Właściwym symbolem islamu jest szahada napisana czarnymi literami na białym tle lub białymi literami na czarnym tle
-W islamie sunnickim muzułmanin ma pięć obowiązków, zwanych pięcioma filarami islamu
-Wiele religii i ruchów religijnych czerpie i czerpało z islamu różne poglądy religijne.

Mam nadzieje że pomogłam ;))
znikąd nie brałam jak coś
32 3 32