Odpowiedzi

2010-04-14T21:16:52+02:00
Przypowieści o owieczce, o perle , o synu marnotrawnym,o rolniku i siewie. cuda uzdrowienie Samarytanki,uleczenie Wrzodowatego czy jakoś tak
9 2 9
Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:25:58+02:00
Mateusza 1:1-17 genealogii Jezusa
Mateusza 1:18-24 jak "doszło do narodzin Jezusa
2,1-12 wizyty Trzech Króli
2:13-18 ucieczki do Egiptu, Rzeź niewiniątek
2:19-23 powrotu Egiptu do Nazaretu
3:1-12 Jan Chrzciciel przygotowuje drogę
3:13-17 Chrzest Jezusa
4:1-11 pokusy Jezusa na pustyni
4:12-17 Jezus rozpoczyna tej pracy w Galilei
4:18-25 powołaniu pierwszych uczniów
5:1-12 Jezusa błogosławieństw
5:13-16 solą i światłem
5:17-19 realizacji prawa
5:20-26 nauczania gniew
5:27-32 wiedzy o cudzołóstwo i rozwód
5:33-37 nauczania przysięgi
5:38-42 wiedzy o odwecie
5:43-48 miłość do wrogów
6:1-18 nauczania na jałmużna, modlitwa i post
6:19-23 bogactwa w niebie
6:24-34 Bóg i mienia
7:1-5 uniknąć wyroku
7:6-14 moc modlitwy i złotej zasady
7:15-20 drzewo i jego owoce
7:21-29 prawdziwym uczniem Jezusa


8:1-4 Jezus uzdrawia trędowatego
8:5-17 Jezus uzdrawia sługę Centurions i inne
8:18-22 potencjalnych naśladowców Jezusa
8:23-27 Jezus ucisza burzę na morzu
8:28-34 Jezus uzdrawia dwóch ludzi z demonami
9:1-8 Jezus uzdrawia paralityka
9:9-13 Jezus wzywa Matthew
9:14-17 opierać pytanie na czczo
9:18-26 urzędnika daugher i kobieta z krwotokiem
9:27-31 Jezus uzdrawia dwaj niewidomi
9:32-38 Jezus uzdrawia osoby nieme
10:1-7 Jezus wzywa Dwunastu, aby jego apostołowie
10:7-15 z dwunastu misji
10:16-23 prześladowań najbliższych
10:24-33 odwagi w ramach prześladowań
10:34-11:1 Jezusa: przyczynę podziału
11:2-15 wysłanników Jana Chrzciciela
11:16-19 przypowieść o dudziarzy
11:20-24 lament do skruchy miast
11:25-27 Jezus i jego Ojciec
11:28-30 odpoczynku dla zmęczonego
12:1-8 Pan Jezus w szabat
12:9-14 Jezus leczy człowieka z sparaliżowany strony
12:14-21 Boga wybranym Sługą
12:22-30 Jezus i Beelzebul
12:31-32 unforgiveable grzech
12:33-37 dobrych i złych owoców
12:38-42 znaku Jonasza
12:43-45 powrotu złego ducha
12:46-50 prawdziwej rodziny Jezusa
13:1-9 przypowieści o siewcy i ziarno
13:10-17 celów przypowieści
13:18-23 wyjaśnienie przypowieści o siewcy
Mateusza 13:24-30 przypowieść o chwastu między pszenicę
Mateusza 13:31-35 przypowieść o ziarnku gorczycy i kwasu
Mateusza 13:35-43 Jezus wyjaśnia przypowieść o chwastach
Mateusza 13:44-46 przypowieść o ukrytym skarbem i perłą
Mateusza 13:47-53 przypowieść o włóczek
Mateusza 13:54-58 Jezus w Nazarecie
Mateusza 14:1-12 Jana Chrzciciela ściął
Mateusza 14:13-21 pierwsze cuda chleba
Mateusza 14:22-36 Jezus idzie po wodzie
Mateusza 15:1-20 tradycji faryzeuszy
Mateusza 15:21-28 kobiety wiary
Mateusza 15:29-39 drugi cud Jezusa chleba Mateusza 16:1-4 interpretacji znaki na niebie
Mateusza 16:5-12 kwasu faryzeuszów
16:13-23 Piotra oświadczenie o Jezusie
Mateusza 16:24-28 kosztów uczniostwa
17:1-9 Jezus przemienił
Mateusza 17:10-13 przyjście Eliasza
Mateusza 17:14-21 Jezus uzdrawia chłopca z demon
Mateusza 17:22-27 Jezus zapowiada Jego męki, płacąc podatku świątyni
Mateusza 18:1-14 skandal avaiding, przypowieść o zagubionej owcy
Mateusza 18:15-20 braterskiej korekcji
Mateusza 18:21-35 przypowieść o słudze
Mateusza 19:1-12 Jezus naukę o małżeństwie i celibacie
Mateusza 19:13-15 Jezus błogosławi dzieci
Mateusza 19:16-22 bogatego młodzieńca
Mateusza 19:23-30 niebezpieczeństwo bogactwa
Mateusza 20:1-16 przypowieść o robotnikach w winnicy
Mateusza 20:17-28 ambicji Jakuba i Jana
Mateusza 20:29-34 Jezus uzdrawia dwaj niewidomi
Mateusza 21:1-17 triumfalne wejście Jezusa do Jerozolimy
21:18-22 lekcji niepłodna drzewo figowe i wiary
Mateusza 21:23-27 organ Jezus jest przesłuchiwany
Matthew 21:28-32 parable of the two sons
Mateusza 21:28-32 przypowieść o dwóch synach
Mateusza 21:33-46 przypowieść o najemców
22:1-14 przypowieści o weselu
Mateusza 22:15-22 pytanie o płacenie podatków
Mateusza 22:23-33 saduceuszów i zmartwychwstanie
Mateusza 22:34-40 największe przykazanie wszystkich
Mateusza 22:41-46 , którego syn jest Chrystusem?
Mateusza 23:1-12 Jezus "ostrzeżenie przed faryzeizm
Mateusza 23:13-22 Jezus nieszczęść na faryzeusze
Mateusza 23:23-26 zaniedbując ważniejsze jest prawo
Mateusza 23:27-36 ombspobielone groby
Mateusza 23:37-39 Jezus "lament nad Jeruzalem
Mateusza 24:1-14 wytrzymałość w czasie ucisku
Mateusza 24:15-35 przyjście Syna Człowieczego
Mateusza 24:36-51 potrzebę czujności
Mateusza 25:1-13 przypowieść o dziesięciu bridesmaids
Mateusza 25:14-30 przypowieści o talentach
Mateusza 25:31-46 prawomocny wyrok: owiec i kóz Matthew Mateusza 26:1-14 Jezus namaszczony w Betanii
Mateusza 26:14-25 Judasz zdradził Jezusa zgadza się na
Mateusza 26:26-29 Wieczerzy Pańskiej
Mateusza 26:30-35 Jezus zapowiada to zaprzeczenie Peter
Mateusza 26:36-46 agonii w ogrodzie
Mateusz 26:47-56 Jezus aresztowany
Mateusza 26:57-68 Jezus przed Sanhedrynem
Mateusza 26:69-75 Jezus Peter disowns
Mateusza 27:1-10 Judes wiesza się
Mateusza 27:11-31 Jezus przed Piłatem i jego biczowania
27:45-56 śmierci Jezusa
28:1-8 kobiet przy grobie
28:8-15 opowieści strażników arcykapłanów ANC
9 3 9