1. Podaj najważniejsze parametry HDD.
2.Z jakich elementów fiz. składa sie HDD.
3.Opisz krótko każdy z elementów.
4.Na czym polega formatowanie fizyczne?
5.Scharakteryzuj podział powierzchni dysku.
6.Na czym polega formatowanie logiczne.
7.Na jakiej zasadzie polega zapis i odczyt.
8.Podaj nazwy adresowania danych.
9.Adresowanie dysku należy ustalić w.....?
10.Opisz elementy interfejsu.
11.Jak można podzielic dysk?
12.Co może uszkodzic dysk?
13.Jakie są metody zabezpieczania?
14.Krótka charakterystyka SSD.
15.Porównania HDD i SSD.

1

Odpowiedzi

2010-04-15T21:18:29+02:00
1)Dla dysków twardych najważniejsze są parametry: pojemność, szybkość transmisji danych, czas dostępu, prędkość obrotowa talerzy (obr/min.)
8) * CHS (cylinder, head, sector)
* ECHS (Extended cylinder, head, sector)
* LBA (Logical Block Adressing)
* MZR (Multiple Zone Recording)

13) Dysk można zabezpieczyć hasłem lub zaszyfrować pliki