1-wymień poznane układy narządów człowieka i podaj funkcje.
2-wykaż związek między budową i funkcją 2 dowolnych narządów.
3-Przedstaw skutki jakie mogą mieć uszkodzenia ciągłości skóry.
4-Określ podstawowe zasady higieny skóry
5-Omów elementy biorące udział w umożliwianiu ruchów ciała.
6-wyjaśnij kolejno odcinki przewodu pokarmowego i podaj funkcje
7-Objaśnij na czym polega trawienie pokarmów
8-Scharakteryzuj wymiane gazową zachodzącą w płucach.
9-Omów budowę i funkcje serca.
10-Podaj funkcje krwi.
11-wymień układy z którymi jest powiązany układ krwionośny.
12-Określ funkcje mózgu.
13-Podaj przykłady źródeł światła.
14-Określ funkcje soczewki w oku.
15-Omów w jaki sposób widzimy.
16-Omów w jaki sposób słyszymy.
17-Porównaj budowę i funkcje żeńskiego i męskiego układu rozrodczego.
18-Omów krótko etapy rozwoju człowieka-Od zapłodnienia do śmierci.

Proszę was zróbcie to szybko to klasówka na dzień 15.04.2010r.

1

Odpowiedzi

2010-04-14T21:23:26+02:00
1-układ nerwowy-regulacja i koordynacja procesów życiowych organizmów.Odbór i przetwarzanie informacji
Układ dokrewny-koordynacja i regulacja czynności ciała
Układ pokarmowy-pobieranie, trawienie i przyswajanie pokarmu
Układ krwionośny-transport substancji i tlenu
układ wydalniczy-usuwanie zbędnych produktow przemiany metabolicznej
Układ oddechowy-wymiana gazowa
7 3 7