MOŻE BYĆ PODANA JAKAŚ STRONA INTERNETOWA NA KTÓREJ JEST TO ZADANIE.
Za 1 dobrze rozwiązane też dam naj.

W pięciu probowkach znajdują się wodne roztwory soli Na2SO4, CH3COOK, KCl, NACl, Na2CO3.
Zidentifikuj powyzsze roztwory mając do dyspozycji
uniwerslany papierek wskaźnikowy, roztwór BaCl2, pręcik platynowy i palnik.
Opisz tok postępowania, ilustrując go odpowiednimi równaniami reakcji w formie jonowej lub zanzacz czy ze reakcja nie zachodzi.

i jeszcze jedno

Przy pomocy równan rekacji przedstaw przemiany zaznaczone na poniższym schemacie
Na + H2o ->A
A + CuSO4->B
B+ogrzewanie->CuO
CuO + h2->
podaj nazwy zwiażkow chemicznych A,B,D
Dla reakcji utleniania i redukcji wskaż utleniacz i reduktor

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T21:20:12+02:00
Zaczne od reakcji jonowych skróconych:
Ba²⁺ + SO₄²⁻ => BaSO₄
Ba²⁺ + CO₃²⁻ => BaCO₃
czyli wytrącą sie osady, w pozostałych probówkach rekacje nie zajdą.
Sprawdzamy pH roztworów i tak:
Na2SO4 obojętne
CH3COOK zasadowe
KCl obojetne
NaCl obojetne
Na2CO3 zasadowe

a zatem mamy juz zidentyfikowane:
Na2SO4- wytrąci osad i ma odczyn obojętny
Na2CO3- wytrąci osad i zasadowe

pozostałe rozróżnimy zanurzając platynowy drucik w stężonym roztworze soli i umieszczając w płomieniu palnika
sole zawierające potas (K) zabarwią płomień na fioletowo a sód (Na) na żółtopomarańczowy czyli
CH3COOK fioletowy płomień i zasadowy odcznyn
KCL fioletowy płomień i odczyn obojętny
NaCL żółty płomień i odczyn obojątny

2

2Na + 2H2o ->2NaOH + H2
Na-reduktor, H2O utleniacz

2NaOH + CuSO4->Cu(OH)2 + Na2SO4

Cu(OH)2-ogrzewanie->CuO + H2O

CuO + h2-> Cu + H2O
H2 reduktor, CuO utleniacz

NaOH-wodorotlenek sodu
CuOH-wodorotlenek miedzi (II)
Cu miedź