Prosze o streszczenie tej ewangeli:) zeby była nie krótka ani nie długa

2010-04-11 - II Niedziela Wielkanocna - Miłosierdzia Bożego: J 20,19-31
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: "Pokój wam!" A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: "Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam". Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: "Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane". Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: "Widzieliśmy Pana!" Ale on rzekł do nich: "Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę". A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz [domu] i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: "Pokój wam!" Następnie rzekł do Tomasza: "Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż [ją] do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym!" Tomasz Mu odpowiedział: "Pan mój i Bóg mój!" Powiedział mu Jezus: "Uwierzyłeś dlatego, ponieważ Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli". I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej książce, uczynił Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego.

Jeśli ktoś może szybko bo potrzebne na jutro

1

Odpowiedzi

2010-04-15T02:12:23+02:00
Uczniowie przebywali w wieczerniku. drzwi były zamkniete w obawie przed najściem żydów. Jezus, pomimo zamkniętych drzwi wszedł do izby, pokazał uczniom ręce, nogi i bok. Pozdrowił uczniów tymi słowami "pokój wam". Tchnął n Apostołów Ducha swiętego, dając im mozliwośc odpuszczania ludziom grzechów.A oni uwierzyli i cieszyli sie z powrotu Pana Zmartwychwstałego. Lecz między nimi nie było Tomasza. Gdy dowiedział się od Apostołów, iż Pan Zmartwychwstał, nie uwierzył im, Chciał sam dotknąc ran Jezusa, zeby przekonac się, że to na pewno On. po 8 dniach Pan przyszedł z powrotem do izby, gdy Tomasz go ujrzał, Jezus nakazał mu obejrzec Jego rany. I stac się odtąd wierzącym człowiekiem. Tomasz uwierzył.Błogosławieni Ci, którzy nie zobaczyli, a uwierzyli!
10 4 10