Pomóżcie mi.

1.Oblicz , o ile średnio wzrastała liczba ludności Indii w ciągu jednego miesiąca 2002 (2002 liczba ludności 1033,0)
2.Oblicz ile procent ludności ziemi stanowiła ludność Indii w 2001 roku , jeżeli ludność ziemi w 2001 roku wynosiła 6,134
3. Wyjaśnij terminy
a)miasto
b)urbanizacja
c)aglomercja
d)konurbacja

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-15T08:09:12+02:00
1)
1033,0:12=86,08--> o tyle średnio wzrastała liczba ludności miesiecznie w Indiach
2)
6134 -100%
1033 - x%
6134x=103300/6134
x=16,84%(w przyblizeniu)
Ludnosc Indii stanowiła 16,84% ludnosci ziemii
3)
MIASTO-jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.
URBANIZACJA-zespół przemian społeczno-ekonomicznych, kulturowych i przestrzennych prowadzących do rozwoju miast, wzrostu ich liczby.
AGLOMERACJA-skupienie na określonym obszarze dużej liczby osób i budynków (aglomeracja miejska) lub zakładów produkcyjnych (aglomeracja przemysłowa).
KONURBACJA-występowanie obszaru z szeregiem miast, często powiązanych komunikacyjnie i gospodarczo, z których żadne nie stanowi wyraźnego ośrodka.