Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T23:39:25+01:00
Na straży konstytucji stoi głowa państwa, często nad jej przestrzeganiem czuwa specjalny trybunał.
Konstytucja jest najwyższym aktem normatywnym.
formę - pisane (formalne) i niepisane (materialne);
sposób zapisania - akt normatywny (książkowa) i rozproszona (nie spisana - pojedyncze ustawy w wielu miejscach)
treść - pełne i niepełne, tzw. małe konstytucje;
procedurę powstawania - uchwalane i oktrojowane;
sposób zmiany - sztywne i elastyczne;
okres obowiązywania - stałe i czasowe (w zależności od okresu obowiązywania).

Dodatkowo stosuje się podział na konstytucje proste i złożone (gdy całość regulacji zawarta jest w jednej lub kilku ustawach).
3 2 3