Odpowiedzi

2010-04-14T22:33:24+02:00
-szybki wzrost liczby mieszkańców
-migracja ludności ze wsi do miast, co powoduje wzrost odsetka ludności miejskiej
-wzrost odsetek ludności zawodowo czynnej i zatrudnionej w zawodach pozarolniczych, zwłaszcza w przemyśle i usługach
-upowszechnianie miejskiego stylu życia ludności wiejskiej
-powiększanie powierzchni miast istniejących nowych albo nadawaniu osiedlom praw miejskich ze względu na ich funkcje pozarolnicze
3 3 3
2010-04-14T22:41:33+02:00
-konsumpcyjny styl życia
-miejski styl życia ludzi z mniejszych miejscowości
-szybki wzrost ludność
-przenoszenie się ze wsi do miast
-większe zatrudnienie w usługach niż w rolnictwie
2 5 2