Odpowiedzi

2010-04-14T21:28:01+02:00
W tej epoce ludzie mieszkali w jaskiniach.
zabijali zwierzynę dla ubrań i pokarmu.
uwieczniali na ścianach swoje rękopisy.
musieli chodzic wszede na nogach, ponieważ nie było aut.

in this era, people lived in caves.
killed animals for food and clothes.
immortalized on the walls of their manuscripts.
had he entered on his legs to walk, because there was no car.