Z 10 piętra budynku wypadła piłeczka. Odległość między piętrami wynosi 3,5 m. Oblicz jaką predkość bedzie miala ta piłeczka w chwili upadku na ziemie. pomiń siły tarcia podczas lotu pileczki. W chwili zderzenia z powierzchnią ziemi piłeczka stracila 60 % energii. Oblicz na jaka odleglość podskoczy pileczka po odbiciu od ziemi.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:24:41+02:00
Dane odl. miedzy piętrami h=3,5m, n=10 pieter, g=10m/s2, vo=0, brak tarcia, η=100% - 60% = 40% = 0,4
szukane v tuż przed zderzeniem z ziemią, H’ po zderzeniu z ziemią
1)
Ep na górze zamienia się na Ek na dole
Ep = Ek
mgH = 0,5mv2…….H = [n+1]h = 11h = 11*3,5m = 38,5m
v2 = 2gH = 2*10m/s2 *38,5m = 770m2/s2
v = 27,75 m/s wynosiła szybkość piłki tuż przed zderzeniem z ziemią.

2)
Po zderzeniu z ziemią E’p = η *Ep
mgH’ = η*mgH
H’ = η *H = 0,4 *38,5m = 15,4 m jest wysokością wzniesienia się piłki po odbiciu od ziemi.