Mam 6 zad do rozwiązania:PILNE!


1. Pewne boisko piłkarskie ma wymiary 100m x 60m.Pole powierzchni powierzchni tego boiska jest równe?

2.Na olimpiadzie w 1904 roku zwycięzca biegu maratońskiego osiągnął czas 3 godz.28min 53s.W roku 2000 mistrz olimpijski,który przebiegł dystans maratonu w czasie 2godz 10 min 11s,osiągnął czas krótszy od mistrza w 1904 roku.

3.Jeden mililitr rteci waży około 13,5g,zatem 1 hektolitr rtęci wazy około?

4.Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 10√2. Wysokość walca jest równa średnicy podstawy.Jaką objętość ma ten walec?

5.Powierzchnia boczna walca po rozłożeniu jest prostokątem o wymiarach 10π x 8. Krótszy bok tego prostokąta jest równy wysokości walca. Jakie pole powierzchni całkowitej ma ten walec?

6.Do menzurki o średnicy 4 cm nalano wody do wysokości 9 cm. Następnie wodę przelano do menzurki o średnicy 6 cm. Na jaką wysokość sięgnęła woda w szerszej menzurce?Potrzebuje to na dzisiaj jeszcze...
Z góry dziękuje...
:)

1

Odpowiedzi

2010-04-15T09:54:57+02:00
3 godz - 2 godz = 1godz
28min - 10 min = 18min
53s - 11s = 42s
1godz + 18 min + 42s = 1godz 18min 42s