Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-05T11:43:24+01:00
Podaj konkretne przyklady w jaki sposob gimnazjalisci moga wypelniac i wywiazywac sie z obowiazkow zapisanych w Konstytucji RP. Podaj 4 przyklady nie moga one dotyczyc jednego artykulu. (chodzi o art.82,83,84,85,86)

art.82 Konstytucji RP obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.

Dobrem wspólnym określamy dobro wszystkich obywateli rozumiane, jako wartość społeczną.
Dobrem społecznym w takim rozumieniu jest budynek szkoły wraz z wyposażeniem, droga, chodnik, barierki przy chodniku.
Jeżeli zareagujesz - np. informując nauczycieli, dyrekcję szkoły lub policję, widząc, że ktoś rysuje graffiti na elewacji budynku np. szkoły, wypełniasz ten obowiązek
podobnie traktuje się taką reakcję na niszczenie barierek, sygnalizatorów .
Ale dobrem wspólnym jest też internet- zatem zamieszczanie w nim treści sprzecznych z prawem jest niszczeniem dobra wsopólnego.

art.83 Każdy ma obowiązek przestrzegania prawa Rzeczypospolitej Polskiej
Kradzież lizaka w sklepie. zniszczenie wyposażenia szkoły, zniszczenie np. ławki na przystanku jest naruszeniem obowiązku przestrzegania prawa. W Polsce pomiędzy 13 a 18 rokiem życia ma się ograniczoną odpowiedzialność karną za popełnione czyny ale nie oznacza to, że jest się bezkarnym. Prawo przewiduje środki karne dla młodego człowieka w takim właśnie przypadkach.

Art. 84. 
Każdy jest obowiązany do ponoszenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków
Pracujesz np. latem zobowiązany jesteś odprowadzić podatek od zarobku.

art. 86. 
Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie.

Rozpalenie ogniska w lesie ( jest stały zakaz poza miejscami wyznaczonymi),
wypalanie traw, niszczenie zieleni np. trawników, krzewów w parku, wywożenie śmieci do lasu - jest naruszeniem obowiązku dbałości o stan środowiska.
Zatem: na przykład zbiórka śmieci, sprzątenie po twoim psie, który załatwił się na chodniku lub trawniku jest dbałością o środowisko.