W klasie 1a było 10 chłopców i 12 dziewcząt.Potem do klasy zapisało się jeszcze 3 chłopców.

a)Ile procent chłopców było w klasie na początku a ile potem?
b)O ile punktów procentowych zwiększyła się liczba chłopców?
c)O ile procent zwiększyła się liczba chłopców?

3

Odpowiedzi

2009-11-04T21:21:10+01:00
A) 10/25 × 100% = 40%
10+3=13
13/25 × 100% = 52%
b)
c) 52%-40%=12%
1 4 1
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:21:53+01:00
A) na początku 45% później 52%
10*100/22= 45%
13*100/25= 52%
b)
c) o 7 % bo 52%-45%= 7%
2009-11-04T21:21:51+01:00
W klasie 1a było 10 chłopców i 12 dziewcząt.Potem do klasy zapisało się jeszcze 3 chłopców.

a)10*100% : 22 = 45,4 % , 13*100% : 25 = 52 %
b)Liczba chłopców zwiększyła się o 6,6 p.p.
c)Liczba chłopców zwiększyła się o 6,6 %
1 5 1