3.Wyjasnij jakie były uprawnienia:konsula,cenzora
4.Wymien 5 prowincji rzymskich i dopisz kontynenty
5.Połącz prawidłowo postać z wydarzeniem
1.Remus a)pierwszy cesarz
2.Hanibal b)Wałczył o przewrócenie republiki
3.Oktawian August c)wódz kortaginski
4.Marek Antoniasz d)współzałożyciel Rzymu
6.Wyjaśnij pojęcia: gladiator,cesarstwo,namiestnik,imperium
7.Kim był Jowisz,Westa
8.Wymień osiągnięcia kulturalne Rzymian.
9.Wymień przyczyny upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego
10.Przedstaw na linii chronologicznej daty wprowadzenia i upadku republiki
11.Co to za daty
476r. p.n.e
30r. p.n.e
202r. p.n.e
395r. p.n.e

Proszę mam to na jutro

1

Odpowiedzi

2010-04-16T18:51:35+02:00
Wyjaśnij, jakie były uprawnienia konsula, cenzora:
Konsulowie byli najważniejszymi dostojnikami. Dowodzili armią, decydowali o wojnie i pokoju. Cenzorzy zaś czuwali nad moralnością publiczną, ustalali budżet państwa, nadzorowali nad budowami państwowymi, przeprowadzali spis majątku oraz podział obywateli, a następnie ustalali listy senatorów.

Wymień 5 prowincji rzymskich i dopisz kontynenty:
Sicilia - Europa
Asia - Azja
Bitynia - Azja
Syria - Azja
Moesia - Europa

Połącz prawidłowo postać z wydarzeniem:
Remus - współzałożyciel Rzymu
Hannibal - wódz kortaginski
Oktawian August - pierwszy cesarz
Marek Antoniasz - wałczył o przewrócenie republiki

Wyjaśnij pojęcia: gladiator,cesarstwo,namiestnik,imperium:
gladiator - zdrowy, silny, młody niwolnik rzymski staczający walki w celu rozrywki w amfiteatrze
cesarstwo - zapczątkował je Julisz Cezar; rządy opierano na silnej armii, były ono doskonale zorganizowane i zdyscyplinowane
namiestnik - zwierzchnik w administracji danego państwa
imperium - państwo rzymskie z podległymi mu krajami

Kim był Jowisz, Westa:
Jowisz i Westa to bogowie rzymscy. Jowisz był bogiem niebios i przypominał greckiego Zeusa. Westa była odpowiednikiem greckiej Hestii - opiekunki ogniska domowego.

Wymień osiągnięcia kulturalne Rzymian:
- prawo (zbiory określające postępowanie człowieka), które jest wzorem dla współczesnych
- kodeksy

Wymień przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego:
- długotrwałe procesy zachodzące już za panowania Dioklecjana (np. podzielenie armii)
- problemy finansowe imperium

Przedstaw na linii chronologicznej daty wprowadzenia i upadku republiki:
Co to za daty:
476 r. p.n.e. – upadek cesarstwa zachodniorzymskiego, koniec starożytności i początek średniowiecza
30 r. p.n.e. – początek panowania Oktawiana Augusta, Rzym cesarstwem
202 r. p.n.e. – bitwa pod Zamą (Kartagińczycy przegrali)
395 r. p.n.e. – podział Cesarstwa na część wschodnią i zachodnią.
4 4 4