Proszę szybko
Ćw. 45/30
Korzystając z dostępnych Ci źródeł napisz notatkę na jeden z zaproponowanych tematów.
-Owady żyjące społecznie
-Owady-szkodniki roślin
-Owady- pasożyty zwierząt i ludzi
- Owady chronione
Ćw 46/31
Uzupełnij tabelki
_________________________________________________________
Owady Pożyteczne dla człowieka|Ich pożyteczna działalność
1.
2.
3.
4.
_________________________________________________________
Owady szkodniki| Ich szkodliwa działalność
1.
2.
3.
4.
__________________________________________________________


Szybko

1

Odpowiedzi

2010-04-15T10:21:43+02:00
W Polsce- owady podlegające ochroną:
a) ważki:
-gadziołówka żółtonoga,
-trzepla zielona,
-iglica mała,
-łątka ozdobna i zielona,
-straszka północna,
-miedziopierś górska i północna,
-szklarnik leśny,
-zalotka białoczelna, spłaszczona i większa,
-żagnica zielona, północna, torfowcowa;
b) prostoskrzydłe:
-stepówka;
c) modliszki:
-modliszka zwyczajna;
d) pluskwiaki:
-piewik podolski;
e) chruściki:
-krynicznia wilgotka;
f) chrząszcze:
-biegacze-wszystkie gatunki,
-tęczniki-wszystkie gatunki,
-bogatek wspaniały,
-poraj,
-pysznik dębowy i jodłowy,
-ciołek matowy,
-dębosz żukowaty,
-jelonek rogacz,
-wynurt,
-kałużnica czarna i czarnozielona,
-borodziej próchnik,
-dębowiec samotnik,
-gracz borowy;
g) motyle:
-barczatka kataks,
-szlaczkoń torfowiec i szafraniec,
-czerwończyk fioletek i nieparek,
-modraszek alkon, arion, bagniczek, eroides, gniady, orion;
-niepylak apollo,
-paź żeglarz,
-skalnik alcyona,
-postojak wiesiołkowiec;
h) błonkoskrzydłe:
-mrówka łąkowa, pniakowa, północna i smętnica,
-rozrożka chabrowa,
-probnica mularka, opylona, włochatka,
-zadrzechnia czarnoroga, fioletowa;
3 3 3