W okresie tzw. odwilży po śmierci J. Stalina z terytorium ZSRR w ramach tzw. repatriacji do kraju powracało wielu Polaków z 1,5 miliona wcześnie zesłanych do łagrów. oficjalnie dane obejmujące lata 1955-1957 określały liczbę powracających na:

a.blisko 100 tysięcy
b.około 230 tysięcy
c.ponad 350 tysięcy
d.blisko pół miliona

3

Odpowiedzi

2009-11-04T21:23:44+01:00
Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:24:49+01:00