Odpowiedzi

2010-04-14T21:44:30+02:00
Najpierw obliczmy średnią ocenę.
Ośr = ( 1*6 + 4*5 + 7*4 + 12*3 + 5*2 + 1*1 ) / ( 1+4+7+12+5+1) = 101/30 = 3.36.
Wszystkich ocen jest 1+4+7+12+5+1 = 30, natomiast ocen niższych od średniej (czyli dst i poniżej) 12+5+1 = 18.
Szukane prawdopodobieństwo wynosi więc P = 18/30 = 0,6