Odpowiedzi

2010-04-14T21:47:07+02:00
Ms(masa substancji)- 4,5g
Vw(objętość wody) = mw(masa wody)-145,5 cm³=145,5g (bo gęstość wody wynosi1g/cm³)

Wiedząc,że mr(masa roztworu)= ms + mw, to
mr= 145,5g + 4,5g= 150g

Obliczam stężenie procentowe (C%) :
C%= ms × 100% : mr = 4,5g × 100 % : 150g= 3%

Odp. Stężenie % tego roztworu wynosi 3 %