Zad 9 zamień

a) na mm kwadratowe ; 1 cm ², 7cm 2 , 2,5 cm² , 0.9cm ² , 1,25cm 2

b)na cm kwadratowe ; 1dm² , 2 dm² , 4,5 dm² , 6m² , 5,4 m² 30 dm²

c) na m kwadratowe ; 1a, 2 a, 12 a, 3 ha, 4,5 ha , 8,2 ha

d) na ary ; 100m², 400 m² , 850 m² , 2000 m², 1 ha , 4 ha, 8,5 ha

e) na hektary ;100 a , 300 a, 850a, 10000 m², 60000 m ² , 250000 m²

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-14T21:51:04+02:00
A) 1cm² = 100mm²
7cm² = 700mm²
2,5 cm² = 250mm²
0.9cm² = 90mm²
1,25cm² = 125mm²

b) 1dm² = 100cm²
2 dm² = 200cm²
4,5 dm² = 450cm²
6m² = 60000cm²
5,4 m² = 54000cm²
30 dm² = 3000cm²

c) 1a = 100m²
2 a = 200m²
12 a = 1200m²
3 ha = 30000m²
4,5 ha = 45000 m²
8,2 ha = 82000m²

d)
100m² = 1a
400 m² = 4a
850 m² = 8,5a
2000 m²= 20a
1 ha = 100a
4 ha = 400a
8,5 ha =850ha

e) 100 a = 1ha
300 a = 3ha
850a = 8,5ha
10000 m² = 1ha
60000 m ² = 6ha
250000 m² =25ha
2010-04-14T21:51:40+02:00
A) 100mm², 700mm², 250mm², 90mm², 125mm²
b) 100cm², 200cm², 450cm², 60000cm², 54000cm², 3000cm²
c) 100m², 200m², 1200m², 30000m², 45000m², 82000m²
d) 1a, 4a, 8.5a, 20a, 100a, 400a, 850a,
e) 1ha, 3ha, 8.5ha, 1ha, 6ha, 25ha,