Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:40:45+01:00
Rozmnażanie się ptaków możemy podzielić na dwa okresy:

•okres godowy - toki, łączenie się w pary, budowa gniazda
•okres gniazdowania (lęgowy) - składanie i wysiadywanie jaj oraz wychowywanie młodych.
Po odbyciu pierwszych lęgów wiele gatunków przystępuje do drugiego, a czasem nawet i trzeciego okresu godowego i gniazdowania.

W okresie godowym ptaki odbywają toki - charakterystyczne dla każdego gatunku, odbywające się w określonych miejscach np. na drzewach, w powietrzu czy też wodzie. Rytuał tokowy polega na przybieraniu przez samca szczególnych póz, np. rozkładanie ogona i skrzydeł, stroszenie piór, nadymanie gardzieli, bieganie, podskakiwanie oraz wydawanie charakterystycznych odgłosów (np. głuszec czy cietrzew). Głównym celem toków jest przywabienie samicy lub też większej ilości samic i wywołanie podniecenia płciowego, a także wytworzenie więzi między partnerami. U niektórych gatunków (np. morneli) role są odwrócone - to samica tokuje i zabiega o względy samca.

Po okresie toków następuje zwykle łączenie się w pary, kopulacja, budowa gniazda, znoszenie i wysiadywanie jaj oraz wychowywanie młodych. W okresie godowym gatunki monogamiczne (jednożenne) łączą się w pary. Udział w wysiadywaniu jaj jest różny u różnych gatunków, natomiast w karmieniu młodych uczestniczą przeważnie oboje rodzice. Niektóre gatunki łączą się w pary na wiele lat lub całe życie (np. gęsi, orły, łabędzie), inne natomiast tylko na okres jednego sezonu lęgowego. Gatunki poligamiczne (wielożenne) nie tworzą par i po okresie godowym tylko samica wysiaduje i wychowuje młode (np. u kuraków). Alee wiećej mozesz se znależc na jakieś innej stronie;)

35 4 35
  • sall
  • Początkujący
2009-11-05T00:23:26+01:00
Rozmnażanie ptaków można podzielić na dwa okresy:

* okres godowy - toki, łączenie się w pary, budowa gniazda
* okres gniazdowania (lęgowy) - składanie i wysiadywanie jaj oraz wychowywanie młodych.

Kiedy ptaki odbywają pierwsze legi' wiele gatunków ptaków przystępuje do drugiego, a czasem nawet i trzeciego godowego.

W okresie godowym ptaki odbywają toki - charakterystyczne dla każdego gatunku .Rytuał tokowy polega na przybieraniu przez samca szczególnych póz. Głównym celem toków jest przywabienie samicy lub też większej ilości samic i wywołanie podniecenia płciowego, a także wytworzenie więzi między partnerami. U niektórych gatunków (np. morneli) role są odwrócone - to samica tokuje i zabiega o względy samca.

Gniazdowniki różnią się od zagniazdowników tym iż zagniazdowniki np.
łabędź, rycyk, bażant , łyska,ich młode wykluwają się pokryte puchem, z otwartymi oczami i po kilku godzinach od przyjść na świat, są gotowe do opuszczenia gniazda. Oczywiści nie są zdolne do lotu, więc rodzice karmią je i chronią czyniąc to poza gniazdem. Gniazdowniki zaś po wykluciu są ślepe, nagie i bezbronne rodzice wychowują je w gnieździe dopóki nie nauczą się latać. W skrócie zagniazdowniki wychowują pisklęta poza gniazdem a gniazdowniki w gnieździe. xD
8 2 8