1. Oblicz stężenie jonów wodorowych w wodnym roztworze, w którym stężenie jonów wodorotlenowych wynosi 0,0001mol/dm3.

2. Ile moli KOH potrzeba do sporządzenia 250g roztworu o stężeniu 10% ?

3. Oblicz stężenie jonów wodorowych oraz pH wodnego roztworu, w którym stężenie jonów wodorotlenowych wynosi 0,01mol/dm3.

4. Ile cm3 2,5-molowego roztworu można przygotować mając do dyspozycji 300g siarczanu wapnia ?

5.Oblicz stopień dysocjacji 0,1-molowego roztworu kwasu fluorowodorowego HF wiedząc, że stężenie zdysocjowanej części elektrolitu wynosi 0,008mol/dm3.

6. Oblicz, ile gramów AgNO3 należy rozpuścić w wodzie w celu otrzymania 300cm3 roztworu o stężeniu 0,004mol/dm3.

Bardzo proszę o pomoc. To moja praca na zaliczenie roku z chemii. Jak jej nie zrobię to nie zdam, bo z chemii całkowicie nic nie rozumiem ;/

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-17T21:01:19+02:00
3 analogicznie do 1
ROZWIĄZANIE W ZAŁĄCZNIKU
21 1 21