1.Funkcja liniowa f jest opisana wzorem f(x)=-dwie trzecie x +4
a) oblicz wartość wyrażenia 2*f(-12)+3*f(9)
b) oblicz dla jakich argumentów funkcja f przyjmuje wartości niedodatnie
2. Napisz wzór funkcji liniowej g, której wykres jest prostopadły do wykresu funkcji liniowej f i przechodzi przez punkt A, jeśli :
a) f(x)=4x-1; A (2,9)
Z góry dziękuję za odpowiedzi ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-04-16T19:40:34+02:00
Zad 2
y= 4x-1 A=(2,9)

y=ax+b
a=4
prosta prostopadła y=a2x+b

a2= minus jedna czwarta (- 1/4)

9=-1/4razy 2 + B
9= -jedna druga +B
B= jedna druga +9
B = 9i jedna druga (9i 1/2)

równanie prostej prostopadłej : y= minus jenda czwarta + dziewięć i jedna druga :):)
Za co naj jak zad 1 nie ma?