Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-11-04T21:38:11+01:00
Komórka grzyba nie posiada chlorofilu i towarzyszących mu barwników, mogą jedynie występować inne barwniki nieczynne pod względem fotosyntetycznym. Komórki grzybów bywają jedno- lub wielojądrowe. Ściana komórkowa zbudowana jest głównie z chityny (substancja budująca też pancerzyki owadów). U grzybów niższych w ścianach komórkowych występuje celuloza.
23 3 23
  • Użytkownik Zadane
2009-11-04T22:56:02+01:00
Komórki grzybów podobne są do komórek roślinnych jednak jest między7 nimi kilka różnic. Komórki grzybów nigdy nie zawierają plastydów i mają nieco inną budowę ściany komórkowej i substancje zapasowe. Szkielet ściany komórkowej jest zbudowany z chityny (u lęgniowców występuje celuloza). Ściany komórkowe grzybów mają budowę warstwową: warstwę zewnętrzną tworzą glukany a wewnętrzną chityna i białka. Materiałem zapasowym u grzybów jest glikogen. Dobrze rozwinięte są wodniczki w których znajduje się m.in. wolutyna.
37 3 37