Proszę o dokładne przetłumaczenie na język angielski.Pilne na wczoraj.

Pewnego razu Pandzie śniło się że jest smoczym wojownikiem i w tym czasie obudził się .
Przyszedł do ojca Laka i chciał dołączyć do grupy wojowników . Następnie poszedł na górę i spróbował przedostać się przez mur . Udało mu się to przy pomocy fajerwerków , poczym spadł i został wybrany przez mistrza Bastiana .Panda mała była dla niego srogim mistrzem . Tygrys opowiedział mu o złym dużym kocie . Panda mała znalazła sposób żeby zrobić z niego wojownika . W tym czasie uciekł duży zły kot i pokonał prawie wszystkich wojowników . Na koniec mistrz Panda go pokonał i sprawił żeby wyparował .

2

Odpowiedzi

2010-04-14T22:42:23+02:00
Once, Panda dreamed that is a dragon warrior and at this time he woke up. He came to his father Lake and he wanted join to a group of warriors. Then he went upstairs and tried to get through the wall. He succeeded this with fireworks, then he fell and was selected by the master Bastian. Panda was a fierce champion for him. Tiger told him about the big bad cat. Panda found a way to make him a warrior. At that time a big bad cat escaped and defeated nearly all the warriors. Master Panda defeated and made it to evaporate.
2010-04-14T22:59:25+02:00
Once,Panda was dreaming that she is a dragons' warrior when he woke up.
He came to father-Laka and he wanted to join to warrior group.After that he went up and he was traying jump over moor.He did it using fireworks,next he fall and was choosed by Bastian master.Small Panda was big master for him. Tiger told him about big,bad cat.Small Panda found the way to make him a warrior. In the same time big,bad cat ran away and defeated almost all wariors.In the end Panda master defeated him and made he evaporated.