Zadanie 1.
Oblicz opór odbiornika zastępczego dla trzech odbiornikow połączonych równolegle, jeżeli R₁=6Ω, R₂=3Ω, R₃=2Ω
PS: Proszę o obliczenia.

Zadanie 2.
Wykorzystując wzory I=U/R oraz U=R×I zapisz inne postacie wzoru na moc odbiornika:

P=U×I=

P=U×I=

1

Odpowiedzi

2010-04-14T22:09:28+02:00
1)
R1=6Ω
R2=3Ω
R3=2Ω
Rz=?
-------------------------------------------------------------
1/Rz=1/R1+1/R2+1/R3
1/Rz=1/6+1/3+1/2
1/Rz=1/6+2/6+3/6
1/Rz=6/6=1
Rz=1Ω
2)
P=U*I
prawo Ohma I=U/R stąd P=U*U/R= U²/R
prawo Ohma U=I*R stąd P=I*R*I=I²*R
6 3 6