Odpowiedzi

2010-04-15T10:33:54+02:00
ZADANIE 30

Dane:
AD=18m
DC=AE=24m

Szukane
AC=?
Ob ACD

(AD)²+(DC)²=(AC)²
18²+24²=(AC)²
(AC)²=324+576
(AC)²=900
AC=30m
Ob ACD=18m+24m+30m=72m
Na ogrodzenie części warzywnej potrzeba 72 m bieżace siatki

Dane
EB=10m
EC=AD=18m

P=1/2*EB*EC
P=1/2*10*18
P=90m²
Powierzchnia działki rekreacyjnej wynosi 90m²

ZADANIE 31
Dane Dane:
π=3 h=1m=10dm
h=60cm=6dm a=1m=10dm
b=0,8m=8dm
Szukane Szukane:
r=? Vb=?
Va=?
Va=πr²*h Vb=a*b*h
6²+x²=10² Vb=10*10*8
x²=100-36 Vb=800dm³
x²=64 Vb=800l
x=8 dm
r=1/2x
r=4dm
Va=3*4²*6
Va=3*16*6
Va=288 dm³
1l=1dm³
Va=288l

Vb > Va
800l-288l=512l
Odp. Więcej wody o 512l znajduje się w baniaku b

ZADANIE 33
x- ilość butelek o pojemności 1l
y-ilość butelek o pojemności 0,5l

x+0,5y=20
y=3x

x+0,5*3x=20
y=3x

x+1,5x=20
y=3x

2,5x=20 /:2,5
y=3x

x=8
y=24
Odp. Butelek 0,5 l było 24, a 1l 8